·   Μελέτη και Επίβλεψη Κτιριακών έργων:  αρχιτεκτονική μελέτη, τρισδιάστατη/φωτορεαλιστική απεικόνιση, στατική μελέτη,            ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας  


·  Πιστοποιημένες εκτιμήσεις ακινήτων: το γραφείο διαθέτει πιστοποιημένο εκτιμητή εγγεγραμμένο στο μητρώο του       Υπουργείου Οικονομικών και οι εκτιμήσεις ακινήτων συντάσσονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα


·  Κατασκευές: ανάπτυξη ακινήτων, ανακαίνιση, στατική ενίσχυση


·  Ειδικές Στατικές μελέτες: αντισεισμικός σχεδιασμός, μελέτη στατικής επάρκειας, μελέτη στατικής ενίσχυσης


· Τοπογραφικές υπηρεσίες: αποτύπωσης, χάραξης, διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών, κτηματολόγιο, υποστήριξη εργοταξίων


·  Ενεργειακή Αναβάθμιση: μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονομώ κατ΄οίκον, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης


·  Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων: δηλώσεις καιβεβαιώσεις του Ν.4495/17, ταυτότητα κτιρίου


·  Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου: τεχνικέςεκθέσεις,   πραγματογνωμοσύνες, προϋπολογισμός εργασιών.

Using Format